Dewiswch wlad ar y map

Search for a Language


Dewiswch wlad
 • Mae safle WorldBibles yn darparu cysylltiadau i helpu pobl i gael hyd i gyfieithiadau o\'r Beibl mewn dros 4000 o ieithoedd. Rydyn ni\'n credu mai dyma\'r casgliad mwyaf o ddolenni\'r Beibl unrhyw le ar y Rhyngrwyd. Rydyn ni\'n rhestru dros 14,000 o ddolenni lle gallwch ganfod y Beibl neu\'r Testament Newydd mewn miloedd o ieithoedd, ac mewn sawl fformat.

 • Mae\'r bobl rydyn ni\'n cyrraedd yn

  • Pobloedd gwasgaredig sy wedi symud o\'u gwlad ac yn chwilio am Feibl yn eu mamiaith.
  • Rydyn ni hefyd am heplu efengylwyr i ddod â\'r Beibl neu\'r Testament Newydd at y bobl maen nhw\'n cyfarfod.
  • Ac wrth gwrs, rydyn ni am helpu Cristnogion i estyn allan at siaradwyr di-Saesneg yn eu cymunedau.

 • Allwch chi ein helpu?

  • Ychwanegwch Ddolen at World Bibles ar eich gwefan. Ydych chi\'n meddwl y byddai pobl eraill yn hoffi gwybod lle i gael hyd i Feiblau mewn ieithoedd eraill? Y peth gorau i\'w wneud ydi ychwanegu dolen o\'ch safle at safle worldbibles.org. Cliciwch yma ac fe ddwedwn wrthych chi sut i wneud hynny.
  • CyfieithwchRydyn ni wedi ceisio gwneud y safle yn hawdd i\'w ddefnyddio trwy ddarparu rhynwyneb defnyddiwr mewn sawl iaith defnyddiwr. Mae\'r rhain yn cynnwys Tsieineeg, Ffrangeg, Portiwgaleg, Rwseg. Os hoffech gyfieithu rhyngwyneb y safle i iaith arall sy\'n gyfarwydd ichi, cysylltwch â ni. Mae angen cyfieithu tua 60 o ymadroddion. Fe gymer oddeutu awr.
  • Dwedwch fwy!Mae gynnon hefyd ddiddordeb i wybod am Feiblau ar-lein nad ydyn nhw ar ein rhestr. Os wyddoch chi am siop ryngrwyd ar y we lle gellir prynu Beibl, neu safleoedd lle gellir lawrlwytho ffeiliau Acrobat neu pdf, byddwn yn falch petaech yn gadael inni wybod.
 • Fe ddatblygwyd y safle hwn gan MissionAssist fel gwasanaeth i\'r eglwys fyd-eang. I ddarllen mwy am MissionAssist, ewch i\'n gwefan yn www.missionassist.org.uk.

  Efallai hefyd y bydd ganddoch chi i ymweld â\'n gwefan Feibl EasyEnglish yn easyenglish.info.


Powered by
OneHundredFold
Cyswllt WorldBibles